Category Archives: Sin categoría

10a Trobada AMICS DELS CLÀSSICS

En marxa la 10a Trobada dels Amics dels Clàssics. No cal fer inscripció prèvia, la fareu en la nostra carpa una vegada aparcat el cotxe al nou emplaçament a la Plaça del Port de Vilanova i la Geltrú:

Situació de la Plaça del Port de Vilanova i la Geltrú: https://www.google.com/maps/@41.2162391,1.7309095,18z (copiar i enganxar la URL)

Tindrem detalls i premis pels participants, us esperem!!!!!!

ASSEMBLEA I ELECCIONS 2021

ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA 2021
Vilanova i la Geltrú, 20 d’octubre de 2021
La junta de Govern ha acordat convocar els membres de l’Associació Amics dels Clàssics a l’Assemblea General, que tindrà lloc el proper dissabte 18 de desembre a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:15 en segona convocatòria, al Centre Cívic La Geltrú, Plaça de l’Associació d’Alumnes Obrers 1, de Vilanova i la Geltrú.


El procés electoral es realitzarà d’acord amb les disposicions estatutàries, i subjecte a les normes que més avall es reprodueixen aprovades per la Junta de Govern, i d’acord amb el següent Calendari:
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA: 20 d’octubre
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL: 25 d’octubre
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 14 de novembre
PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS: 28 de novembre
RECURSOS A LA PROCLAMACIÓ: fins al 2 de desembre
ELECCIONS: 18 de desembre
PRESA DE POSSESSIÓ: Immediata

Continua llegint

Trobada de socis d’Amics dels Clàssics.

El diumenge 11 de juliol molts socis d’Amics dels Clàssics ens vam trobar al Restaurant Ca n’Ayxelà situat a Santa Margarida i Els Monjos per gaudir d’un esmorzar en bona companyia. Allà vàrem entregar dels carnets 2021-22, i d’una tapa de matrícula i de la mascareta del club. Us deixem amb el vídeo de la trobada gentilesa d’Històrics i Ramon Tapiolas:

-ARA FINS AL 20 DE MAIG- Documentació necessària per obtenir el Certificat d’idoneïtat per la bonificació del 100% de l’impost del CO2 dels vehicles clàssics de més de 30 anys.

El titular del vehicle ha de ser soci d’Amics dels Clàssics de Vilanova, associació de vehicles clàssics certificadora que forma part de la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH), entitat que aprovarà i presentarà la documentació a la Generalitat de Catalunya per tal de que es bonifiqui de l’impost del CO2 al vostre vehicle.

Quota soci 2021

Per fer efectiu el pagament de la quota de soci de 2021, s’haurà de fer mitjançant un ingrés de 30€ al compte corrent d’Amics dels Clàssics de Vilanova:

Banco Santander

IBAN: ES44 0049 1767 37 2110023561

Indiqueu en el concepte: “Quota 2021” i el vostre nom.

Si vols fer-te soci, contacta’ns per email a:

amicsdelsclassics@gmail.com

I us enviarem tota la informació necessària per fer-vos soci.

La Junta d’Amics dels Clàssics de Vilanova i la Geltrú.

FIRA VIRTUAL 2020

AMICS DELS CLÀSSICS A LA FIRA DE NOVEMBRE 2020

Ara Amics dels Clàssics augmenta la seva presència a les xarxes socials amb un compte a TWITTER i a INSTAGRAM a més del canal de YOUTUBE i el FACEBOOK.

ASSEMBLEA 2020

Ordre del dia:

1-Estat de Comptes:

2-Resum de les activitats fetes.

3-Futures activitats en cas de finalització de la pandèmia de Covid-19.

4-Impost CO2 i relacions amb la FCVH.

5-Restringir el grup Whatsapp només per socis.

6-Torn obert de paraula.

L’assemblea es realitza mitjançant un grup de Whatsapp creat per l’ocasió i s´hi apunten 9 socis.

Miguel Puerta, el tresorer, ens informa que tenim 2945€ al banc i 1850 en efectiu (total 4795€), i que les despeses de 2020 per ara han pujat a a350€.

Per ara han pagat 60 socis i en falten més de 20 per pagar.

S’aprova per 6 vots a favor i 3 en contra avisar als socis que encara no hagin pagat.

2-Resum de les activitats fetes:

   -Formant part de la organització:

          -Karting Vendrell

   -Com a assistents:

         -Epocauto, Reus

Degut al COVID 19 oficialment només s’han pogut fer aquestes activitats i poc més es podia fer.

3-Futures activitats en cas de finalització de la pandèmia de Covid-19.

Tenim una activitat per la nit del 5 de gener proposada per l’Ajuntament de Vilanova. Es va posar en contacte amb nosaltres el tècnic de cultura de l’Ajuntament Alfons Márquez perquè la nit de reis sortim amb els cotxes clàssics pels carrers de Vilanova. Fem una sèrie de qüestions pel tècnic:

1-horari i lloc de trobada.

2-decoració dels cotxes

3-no tindrien que pujar a ningu al cotxe?

4-poden venir fills menors de la mateixa unitat familiar?

Pel grup de Whatsapp ja hem activat les inscripcions de socis per participar en la cavalcada

Ja proposarem més activitats quan la pandèmia COVIG 19 ens ho permeti ja que tenim molts recursos per fer qualsevol tipus d’activitat i organitzar-la ràpid.

4-Impost CO2 i relacions amb la FCVH.

Aleix Sospedra, president d’Amics dels Clàssics ens comenta que el tema dels certificats ja és realitat i els tindrem que fer a tots els socis, seran 3 verificadors l’Estanis, l’Angel i ell mateix.

 Jero López demana que es fagi una explicació sobre en que consisteix l’impost de CO2 i a qui aplica.

Aleix comenta que seran bonificables tots els vehicles de mes de 30 anys que no tinguin modificacions importants i els cotxes modificats que tinguin a la fitxa tècnica les modificacions.El certificat dura 10 anys i els històrics ja estan exempts de l’impost. Els clubs som els únics que podem fer aquesta gestió i tot això començarà el 7 de gener.

Es comenten possibles preus dels tràmits, que es faran públics quan tinguem tota la informació i organització preparada.

5-Restringir el grup Whatsapp només per socis.

Es vota per unanimitat restringir el grup de Whatsapp només pels socis d’Amics dels Clàssics a partir del mes de gener.

6-Torn obert de paraula.

Es segueix comentant el tema de l’impost del C02 i dos dels socis s’ofereixen a col·laborar:

Albert Virgili ACVNG 147: Jo nomes comentar que segurament soc dels últims socis i no us conec massa, però que si puc ajudar en alguna cosa estic disposat a col·laborar.

Aleix ACVNG: ok, pues ajuda sempre és bona,

Lluís Benedí ACVNG 143: també dels darrers, també amb el pugui us ajudo

Aleix ACVNG: ok genial

Fins la propera assemblea!

Jordi Brunet, secretari d’Amics dels Clàssics. 28-11-2020

Aleix Sospedra Robert , Vilanova i la Geltrú,  a 3 de novembre  de 2020.

El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures fiscals per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya

  • L’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica meritarà a 31 de desembre del 2020 per a turismes, furgonetes i motocicles
  • La liquidació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, corresponent a la temporada d’hivern 2019-2020 i d’estiu 2020, es podrà fraccionar o ajornar, excepcionalment

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal. El text incorpora un seguit d’actuacions que complementen d’altres aprovades durant la primavera, en el moment més àlgid de la pandèmia, amb l’objectiu de donar resposta també ara a les necessitats del conjunt de la ciutadania per l’excepcional situació econòmica, marcada per una recuperació més lenta, incerta i asimètrica del que es preveia cinc mesos enrere. En aquest sentit, el Decret llei introdueix algunes modificacions que afecten l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Impost sobre les emissions de CO2

Pel que fa a l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, el Decret llei aprovat avui pel Govern modifica la Llei 16/2017 del canvi climàtic i la Llei 9/ 2019, del 23 de desembre, que afecta l’Impost sobre les emissions diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, així com el Decret llei 14/2020, de 28 d’abril. En aquest sentit, el text aprovat avui pel Govern introdueix els canvis següents:

  1. Es deixa sense efecte l’exercici 2019 que obligava a tributar turismes i furgonetes.
  1. Pel que fa a l’exercici 2020, que es meritarà el proper 31 de desembre, s’aplica la tarifa més baixa, prevista inicialment només per al 2019, fins a 120 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes i fins a 160g/km per a les furgonetes. Els recursos, que estaran disponibles el 2021, es destinaran a polítiques ambientals.
  1. Es modifica el calendari de publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut, amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent, corresponent a l’exercici meritat el 2020. D’acord amb el text aprovat, el padró provisional s’exposarà entre l’1 i el 15 de maig del 2021 i el padró definitiu, entre l’1 i el 15 de setembre del 2021.
  1. S’estableix la fórmula (regla de càlcul) per calcular les emissions de CO2 de les motocicles que, per la seva antiguitat, no disposen de dades oficials. La fórmula té en compte tota una sèrie de variables tècniques com ara: el combustible, la cilindrada, la potència del motor, el pes o l’antiguitat, entre altres.
  1. Finalment, el Decret Llei aprova una bonificació del 100% de la quota íntegra per als vehicles considerats “clàssics”, de la mateixa manera que la legislació vigent ja preveu per als vehicles “històrics”. Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els propietaris dels vehicles hauran de presentar davant l’ATC un certificat ‘d’idoneïtat’ validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics, que tindrà una validesa de 10 anys.

Impost sobre les estades en establiments turístics

Amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats econòmiques que encara afecten especialment el sector del turisme a Catalunya, el Govern també ha aprovat facilitar les liquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Així, els obligats tributaris (els titulars de l’explotació dels establiments subjectes a l’impost) podran sol·licitar, excepcionalment, l’ajornament o el fraccionament del pagament de l’impost corresponent —amb aplicació dels requisits, termes i condicions que estableix la normativa general tributària— a la temporada d’hivern del 2019 (de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020) i la d’estiu 2020 (de l’1 d’abril al 30 de setembre del 2020).

Aquesta mesura complementa la ja aprovada pel Govern en el Decret Llei 6/2020, de 12 de març, segons la qual es donava una moratòria de la presentació de les autoliquidacions corresponents a la temporada d’hivern 2019-2020 i es fixava el període d’ingrés entre l’1 i el 20 d’octubre d’enguany.

El Decret llei aprovat avui s’estructura en dos capítols, tres articles, quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria i dues disposicions finals i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC, a excepció de les modificacions que afecten l’impost sobre les estades en establiments turístics, que ho farà amb data d’1 d’octubre del 2020.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/388168/el-govern-aprova-un-nou-decret-llei-amb-mesures-fiscals-per-palliar-els-efectes-de-la-pandemia-generada-per-la-covid-19-a-catalunya

Transcric aquí la disposició 3 de la modificació de la Llei del Canvi Climàtic:

“3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra

3.1. Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents:

a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació

b) El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s’ha deixat de produir

c) El seu estat de funcionament és correcte des d’un punt històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals

3.2. Per a gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat  emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir a obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:

– Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.

– Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.

– Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1. signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular.

Aquest certificat d’idoneïtat , que ha d’esser validat per la Federació Catalana de Vehicles H¡stòrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s’ha de renovar pel nou titular”  

Amics dels Clàssics forma part de la Federació Catalana de Vehícles Històrics (FCVH) entitat que finalment validarà si el certificat d’idoneïtat del nostre vehicle és correcte. Ja anirem informant als nostres socis dels tràmits a seguir per poder-nos estalviar aquest impost, però aneu preparant mentrestant la documentació i fotografies.

RODADA DE CLÀSSICS AL KARTING VENDRELL

Amics dels Clàssics ha tornat a l’activitat amb la Rodada de Clàssics al Karting Vendrell. Aviat més activitats